Uncategorized @hy

Նոր Տարի Եւ Սուրբ Ծնունդ 2021

Տօներ Եւ Աւանդութիւններ   Ազգի մը գոյատեւման կէտերէն մէկն է պահել իր նախնիներուն աւանդութիւնը եւ զայն փոխանցել սերունդէ-սերունդ: Այդ աւանդութիւններն են եկեղեցական, ազգային եւ շարքը երկար է: Որպէսզի Քեսապի եւ քեսապցիին աւանդութիւնները շարունակուին, այդ պատճառով կ՛ուզենք մեր սիրելի ընթերցողներուն ներկայացնել Քեսապի մէջ ի՞նչպէս կը տօնեն Նոր Տարին եւ Ս. Ծնունդը: Կը մաղթենք որ 2021 տարին ըլլայ խաղ... »

ՄԱՏԻԿՆԵՐ

Հաւանաբար բոլորին համար հետաքրքրական պիտի ըլլայ «Մատիկներ» վերնագիրը: Կարելի է՞ գրութիւն մը այսպէս անուանել: Քեսապցի կնկան համար իր կեանքի ընթացքին միշտ կարեւոր տեղ գրաւած է օգնել իր կողակիցին տարբեր ձեւերով. ըլլա՛յ այդ մէկը պարտէզներուն մէջ, կամ տունէն ներս եւ ինչո՞ւ չէ ստացուած բերքէն պատրաստել տարբեր տեսակի պահածոներ որպէսզի ծախելով կարենան քիչ մը աւելի օգտակար դառնալ իրենց ընտանիքներուն: Ամրան... »

Դասախօսութիւն՝ «Դպրոցական մանուկներու հոգեբանութիւն եւ դաստիարակութիւն

Կազմակերպութեամբ Սուրիահայ Օգնութեան Խաչի Մեղրի մասնաճիւղի վարչական յանձնախումբին, տեղի ունեցաւ Դասախօսութիւն, հինգշաբթի 28/01/2010, Սահակեան սրահէն ներս: Զեկուցողն էր Տոքթ. Շողեր Աշըգեան, եւ զեկոյցի նիւթն էր «Դպրոցական մանուկներու հոգեբանութիւն եւ դաստիարակութիւն»: Ան իբր նախաբան ներկայացուց Քեսապահայը ոչ իբր բնակիչ գիւղի մը անջատ աշխարհէ, այլ՝ աշխարհի զարգացումներէն տեղեակ, յարմարող այսօրուան կե... »

Ճոյ Ղազարեան

Յաջողութիւն բոլորիդ, շատ լաւ ըրած էք։ »