Մեր Մասին

Kessablinks.net- ի մասին

Տարիներ առաջ, 2007 թուականին, խումբ մը համալսարանական եւ համալսանաւարտ քեսապցիներ միասնաբար սկսան  մեծածաւալ նախաձեռնութեան մը ,հիմը դնելով  kessabtsiner.com կայքէջին : Հպարտ իրենց ինքնութեամբ եւ իրենց ազգային եւ մշակութային  ժառանգութեան պահպանութեան նախանձախնդիր՝անոնք ոնեցան   բազմաթիւ ձգտումներ իրենց կայքէջին համար: Բայց հակառակ առաջին շրջանի թափին,կայքէջը մնաց անցեալ տարիներուն ,իր  նախնական լճացած ձեւին մէջ:

Վերջերս տեղի ունեցած արագընթաց  զարգացումները ինչպէս նաեւ մղուած պատասխանատուութեան զգացումէն՝իրենց պապենական ծննդավայրին եւ անոր ապագային նկատմամբ,կայքէջի հիմնադիր խմբակը զգաց որ ժամն էր իրենց ձգտումներն իրականացնելու եւ նպատակները ի գործ դնելու: Հետեւաբար, կայքէջը վերստին գործի վերակոչուեցաւ եւ վերսկսաւ գործել օրինաւոր ձեւով,իրագործելու իր նպատակները՝ քայլ առ քայլ:

Այս վերանորոգուած տեսլականով եւ նոր թափով՝ կայքէջը փոփոխութիւն կրեց իր անունին վրայ,ստանալով փոխան kessabstiner.com-ի, kessablinks.net անունը:Ինչպէս նաեւ քայլ պահելու մերօրեայ թէքնոլոժիայի հետ,կայքէջը ունեցաւ նոր տեսք եւ արդի ձեւաւորում:

Եկեք փաստենք մեր հավաքական հիշողությունը և գրենք մեր սեփական պատմությունը իրական ժամանակում

kessablinks առաքելության հայտարարությունը
kessablinks թիմը
Վերագործարկման ակտիվացման քայլեր