Աւանդական

Քեսապի մէջ աւանդութիւնը յատուկ տեղ կը գրաւէ: Երկար ատենէ որոշ աւանդութիւններ կը պահուէին քեսապցիներու կողմէ, սակայն ժամանակի ընթացքին անոնցմէ ոմանք գրեթէ մոռցուած են: Յիշենք անոնցմէ հետեւալները.

 

Տօներ

Հարսանիք

Արհեստներ

Խաղեր

Ճաշեր

Յատուկ պատրաստութիւններ

Նախնական Դարմանում

Ածականներ