Ածականներ

Պապայկըտ
Աքրիպաս
Քըրմըզը քէյթան
Ուրախ լեր
Գամպար
Մուտըր
Տոքթըր
Անպեխ
Թարաթիթ
Աշգար
Ղարիպ
Քալաքուս
Հաճճը Մարի
Խիեւ փօլի
Արպաթաշ