Քեսապի Հայկական Վարժարաններու Վերանորոգման Համար՝ 50 Հազար Եուրօ

Հայաստան Հանմահայկական Հիմնադրամի Ֆրանսայի մասնաճիւղը կողմէ 50 հազար եուրօ տրամադրեց Քեսապի գրաւման ընթացքին նիւթական վնասի ենթարկուած վարժարաններու վերանորոգման համար։

Ըստ Հայաստանի Հանրային ռատիոյի փոխանցած տեղեկութիւններուն, Հիմնադրամի նուիրատուութեան գումարը պիտի փոխանցուի Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան, որ իր կարգին զայն պիտի փոխանցէ առ որ անկ է։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>