Ամանորի Ցուցահանդէս

«Քեսապի Յատուկ ճաշեր եւ կաղանդի կողովներ» ցուցահանդէսը սկսաւ «Քեսապի Ամանորը» ներկայացումով, Հինգշաբթի՝ 20 Դեկտեմբեր, 2007-ին, Հայ Աւետ. Ս. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ սրահին մէջ՝ Նահատակաց Միացեալ Վարժարանի շրջափակէն ներս. ցուցահանդէսը շարունակուեցաւ մինչեւ Դեկտեմբեր 23:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>