Ս. Աստուածածնի վերափոխման տօնին առթիւ Պատարագ եւ Խաղողօրհնէք Գալատուրանի մէջ

Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով՝ այսօր, 16 Օգոստոս 2011-ին, Գալատուրանի Ս.Աստուածածին եկեղեցւոյ մէջ մատուցուեցաւ Ս. պատարագ եւ կատարուեցաւ խաղողօրհնէք:

Արարողութիւնը հովանաւորեց եւ հաւատացեալ ժողովուրդին իր պատգամը փոխանցեց Բերիոյ Թեմի առաջնորդ Շահան եպիս. Սարգիսեան:

Յաւարտ Ս. Պատարագի Սրբազան Հօր ձեռամբ պարգեւատրուեցան տիար Խաչիկ Մանճիկեան եւ տիար Զոհրապ Պարգեւ Եարալեան՝ իրենց երկարամեայ ծառայութեան համար՝ որպէս Գալատուրանի Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ թաղականներ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>