Ազգային Ուսումնասիրաց Միացեալ Ճեմարանի վկայականաց բաշխում

Ազգ. Ուսումն. Միացեալ Ճեմարանի երրորդ հունձքի վկայականաց բաշխումն ու հանդիսութիւնը տեղի ունեցաւ 11 յուլիս 2011-ին «Սարդարապատ» սրահէն ներս: Ներկայ էին Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ՝ Տէր Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանը, գիւղիս հոգեւոր հայրերը, միութիւններու ներկայացուցիչներ եւ բազում քեսապցիք:

Հանդիսութիւնը սկսաւ Սուրիոյ եւ Հայաստանի քայլերգներով: Արաբերէն բացման խօսքը կատարեց Անդրանիկ Յովսէփեանը, իսկ հայերէնը՝ Վահան Մանճիկեանը: Գեղարուեստական յայտագիրին իրենց մասնակցութիւնը բերին Թ. եւ ԺԲ. կարգի աշակերտները, որոնք ներկայացուցին «Հայրենիքը ամէն բանէ վեր» պատկերը՝ երկու բաժիններով: Ներկայացուեցան նաեւ երաժշտական կտորներ. դաշնամուրով հանդէս եկաւ Մեղրի Աբէլեանը եւ Ալիշան Քեշիշեանի , իսկ ջութակով՝ Զուլալ Պոյմուշագեանը, որուն նուագակցեցաւ Ալին Ապտուլեանը:

Հանդիսութեան ընթացքին պարգեւատրուեցան միջնակարգի եւ երկրորդականի հայերէն լեզուի գերազանց աշակերտները: Հանդիսութեան աւարտին վկայականները բաշխեց ու իր սրտի խօսքը փոխանցեց՝ Գերշ. Տ. Շահան Սրբ. Եպս. Սարգիսեանը: Ան այս տարուայ  շրջանաւարտները կոչեց «Մեսրոպ Մաշտոց» սերունդ: Ճեմարանի քայլերգով վերջ գտաւ հանդիսութիւնը:

Ազգ. Ուսումն. Միացեալ Ճեմարանը՝ քեսապահայութեան միակ բարձրագոյն կրթօճախը, կը շարունակէ իր առաքելութիւնը գիտակից ու հայրէնասէր սերուդներ դաստիարակելու գործին մէջ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>