Դասախօսութիւն եւ գիրքերու Վաճառք

Աւանդութիւն դարձած թարգմանչաց տօնը այս տարի եւս կազմակերպուեցաւ զոյգ վարչութեանց կողմէ Ս.Օ.Խաչի Մեղրի Մասնաճիւղի եւ Համազգայինի Հ. Օհանջանեան վարչութեան կողմէ:

Տեղի ունեցաւ դասախօսութիւն որուն բանախօսն էր համազգայինի հայագիտական հիմնարկի դասախօս հոգեբանական գիտութիւններու թեկնածու Տիկ. Յասմիկ պետրոսեան, նիւթ ունենալով «Աշակերտ, դպրոց, ծնողք յարաբերութիւնները»: Ինչպէս նաեւ ներկայացուեցաւ թարգմանչացի նուիրուած գեղարուեստական յայտագիր, ապա տեղի ունեցաւ հայ գիրքերու ցուցահանդէսի վաճառքը որ ամէն տարի կը սպասուի քեսապահայութեան եւ ընթերցասէրներու կողմէ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>