Հրայր Զահթէրեան

Սրտի մեծ գոհունակութեամբ ու հետաքրքրութեամբ, ինչպէս նաեւ՝ յուզումով թղթատեցի մեր սիրտը թարմացնող անոյշաբոյր գիւղին՝ ՔԷՍԱՊԻՆ մասին մեզ տեղեկացնող սոյն կայքէջը: Այս, իրագործումն է երկա՜ր մտածումներու եւ գիշեր-ցերեկ աշխատանքի: Ձեր վարձքը հազար կատա՛ր: Միշտ դէպի յառաջ, դէպի նորագոյն յաջողութիւններ: Քէսապի լեռներուն նման հզօր կանգուն մնաք եւ բնաւ երբէք չխոնարհիք ու չտկարանաք օտարին լուծին առջեւ:
Հռոմ – ԻՏԱԼԻԱ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>