Բացում «Ինճեճիքեան-Կիւլպէնկեան Մշակութային Կեդրոն»ին

Շաբաթ, 6 Սեպտեմբերին, Բերիոյ թեմի բարեջան Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Շահան Ս. Եպս. Սարգիսեան բացումը կատարեց “Ինճեճիքեան-Կիւլպէնկեան” Մշակութային Կեդրոնին: Բացումին ներկայ գտնուեցան ազգային իշխանութեան ներկայացուցիչներ, Քեսապի պատասխանատուներ եւ տոքթ. Ինճեճիքեանի հարազատները:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>