Զարմինէ Պօղոսեան

Շնորհաւորելի եւ ծափահարելի աշխատանք։ Մեր ժառանգութիւնը պահպանելու շատ գեղեցիկ ձեւ։ Քեսապի բարբառը պահպանելու հոյակապ աշխատանք։
Կարօտախտի առաջնորդելու չափ յուզեց զիս։ Քեսապցի չեմ, սակայն ամառնային մեր պտոյտներու վերյուշով խնձորներու բոյրը Ամերիկայի այս ափին բուրել սկսաւ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>