Քեսպըցա

Բարեւ բոլորիդ. վարձքերնիդ կատար, կը մաղթեմ ձեզի նորանոր յաջողութիւններ Քեսապ առ աւելի պայծառացնելու համար։ Վարձքը կատար բոլոր անոնց որոնք աշխատեցան եւ իրականացուցին այս վաղուց ցանկացած փափաքը։ Կը մաղթեմ որ շարունակէք նոյն ընթացքով ու յարատեւութեամբ նորանոր իրագործումներ կատարելու համար։ Սրտագին յաջողութիւններ։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>