Առակներ եւ պատմուածքներ

 

ԿԷՔՎՈՒՕՆ ՎԻՏՏԸ

Ուօր մը կէքվէօն հարցուցիրին։

–         Չըվա՞ վիտտիդ կէրէր ի։

–         Լիեռը ձունէն ըրվան քիլիլէն, – էսիրի կէքէօվը։

Սօնրա, ամուօռ վախըդ կինա տիսիրին զը, իշիրին կինա վիտտը կէրմէր ի։ Հարցուցիրին էր.

–         Չըվա՞ վիտտիդ կէրմէր ի։

–         Դառ լառռուօն ձուօյնը չըհէլլուօծի, –  էսիր ի։

–         Աման, – էսիրին, – ամուօռն իլի տիսունք զըսքի, ձըմիէռն իլի։