Լեռներ

Անուն Բարձրութիւն Տեղեկութիւն
Տափասա 983 մ. 2 կալ կը գտնուի
Սըլտըրան 1125 մ.
Գարթալ տաղ 828 մ.
Մեղրաձոր 600 մ.
Թէքնէճօ 1138 մ. Մինչեւ թրքական թելը. Քեսապի ամէնէն բարձր գագաթը կը նկատուի Լղըջօրի կողմէ:
Պաշօրտ
Կիւնիյը Գալատուրան Տիւնակ լերան դիմացը
Լեւան
Պանտօր Ներկայիս Թուրքիոյ մէջ.
Միւղսլօկ Ներկայիս Թուրքիոյ մէջ.
Թուրքիոյ հետ սահման կը կազմէ:
Թնղրտօյը Սեւ աղբիւրի ամէնէն բարձր լեռը: կը տեսնուի վրայէն Ետի Թէփէյը (ներկայիս թրքական գիւղ) եւ Եայլը Տաղը գիւղ (ներկայիս թրքական գիւղ):
Չամըլ Թէփէ 650 մ. Կը համարուի բլուր Լղըջօրի մէջ.վրան կը գտնուի ոստիկանատուն :
Կասիոս 1758 մ. Կը նկաուի շրջանի ամենաբարձր լեռը. ներկայիս կը գտնուի Թուրքիոյ մէջ.

 

Բլուրներ:

     Անուն                            Տեղեկութիւն

 

Գապըրլըք Էքիզօլուխի մէջ.
Փէնըլէք էքիզօլուխի մէջ. վրան կը գտնուի հրդեհի կանխարգիլման կեդրոն
Ճինիկօն խէնտօյը Պաղճաղազի ճամբուն վրայ.
Չալմու խէնտօյը Պաղճաղազի ճամբուն վրայ.