Բոյսեր – Կենդանիներ

 

Բանջարեղեն
1.լոլիկ
2.վարունգ
3.պղպեղ
4.սմբուկ
5.լուբիա
6.դդում
7.գետնախնձոր
8.ոլոռն
9.բակլայ
10.կոտեմ (թարա)
11.ծաղկակաղամբ
12.ազատգեղ
13.անանուխ
14.քզպարա
15.բանջար (զըլգ)
16.շոմին (սբանախ)
17.պամիա
18.կաղամբ (լխանա)
19.Հազար
20.սօխ
21.սխտոր
22.փողկ (թուրբ)

Թէյի խոտեր
1.լերան թէյ (լարրօն չայ)
2.պօս խուտ
3.քէրէնօխ
4.խրըքումաճ
5.պապունէճ
6.եզան լէզու (Պախրը Լիզզօ)
7.սնճրիէգ
8.նոր աշխարհ (Ընկուտինիա)
9.մսմսօյ
10.սնծի ծաղիկ
11.վարդի թերթիկ
12.շուրմայի տերեւ
13.փըշը կաղնի
14.կերասի կօթ
15.շգիէգ
16.խըլօթի ծաղիկ
17.հընտըգօգ

Հատեղեն
1.սիսեր
2.ոսպ
3.ցորեն
4.գարի
5.քիւշնա
6.շիֆօն

ծաղիկներ
1.չօբան
2.նարկիս
3.մանուշակ
4.տինկօ
5.վարդ
6.ձուկի բերան
7.կակաչ
8.նունուֆար
9.մանուշակի մայր
10.վարդ

Պտղատու ծառեր
1.խնձոր
2.կերաս
3.ճանարիկ
4.դեղձ
5.սալոր
6.խաղող
7.տանձ
8.սերկեւիլ
9.նարինջ
10.նումայ (եուսֆիկ)
11.կրիֆոն
12.դրունճ
13.բուվէկ
14.կիտրոն (լէյմուն)
15.ձիթապտուղ(զէյթուն)
16.դափնի
17.թութ
18.ծիրան
19.նուշ
20.ընկոյզ
21.շագանակ
22.գասլապա
23.ելակ
24.հնպլէս
26.եղջիւր (աղջեր)

Քեսապի ճաշի Խոտեր
1.Էվիլոկ
2.Լափըթգոշ
3.Բուվկոկ
4.Ըրըցկընը պուրտ
5.Խուշուրոկ
6.Մենտըրըսը փշշէկ
7.Գուզուգուլաղին
8.Քուրոթ
9.Խուրուզը վարտէք
10.Լւէկ
11.Կեքվը ճըրնէկ
12.Խուպազ
13.Պախրը լիզզո
14.Մեքը լիզզո
15.Սմբուօկ
16.Շգիէգ
17.Կուտէմ
18.Եաւրը կերուօս
19.Քերենոխ
20.Զթրիէն
21.Խրըքումաճ
22.Թփփը կեթնոք
23.Մուրջէկ
24.Պըրրը թթընոկ
25.Մենիէխ
26.Հնտպիէլ
27.Մարիամ փուխարա
28.Մրմինա
29.Քուֆթքան
30.Բաղիեղ
31.Մարնոկ
32.Սիէզ
33.Կենկոր
34.Վարդապիտը Սենծ
35.Հեւկը Ծաղէկ
36.Սընճըրիէգ
37.Սընճըրգինա
38.խըլօթ
39.հընտըգօգ
40.փըրփէր
41.կծու անանոխ
42.կանկար
43.թըրմըզ
44.սընսքան

Ընտանի Կենդանիներ
Այծ
Կով
Ոչխար
Ձի
ջորի
Էշ
Մեղու

Վայրի Կենդանիներ
Աղուէս
Գայլ
Բորենի (ջուրիկ)
Եղնիկ
Խոզ
Առիւծ
Արջ
Վագր
Սամսար