Աղբիւրներ

1.Տափասայի աղբիւր
2.Չալմայի աղբիւր
3.Էքիզօլուխ.-
-Աճամ
-Էքիզօլուխ
-Սէկզան Պսթանը
4.Պաղճաղազ.-
-Վերի Պաղճաղազի վերի աղբիւրը
-Վերի Պաղճաղազի վարի աղբիւրը
-Վարի Պաղճաղազի աղբիւրը
-Ավճըլօք
5.Քէօրքիւնայի աղբիւր
6.Չինարի աղբիւր
7.Էսքիւրանի աղբիւր
8.Տիւզաղաճ “խանճէն աղբօյրը”
9.Պօգլտարա
10.Սեւ աղբիւր
11.Քեսապ
12.Գալատուրան.-
-Հաճաղպինց աղբօյրը
-Եարալինց աղբուրէյը (չորնալու վրայ է սահանքին պատճառաւ)
-Մանճիկունց աղբօյրը
-Ղեզերինց աղբօյրը
-Պօղ աղբօյրը
-Քզլար փիները (աղջիկներու աղբիւրը)
-Ղապէն աղբօյրը (Գալատուրանի ծովուն մօտ)
13.Չագալճօք

որսորդներու պզտիկ աղբիւրներ
1.Ուշնոգ(2 հատ աղբիւր)
2.Լէյլիկուն աղբիւրէյը
3.Տեւուլայը
4.Պարւոն ջրհուրը